wydarzenie A

3.09.2014
Pozwolenie na budowę – Termy Uniejów

Inwestor PGK „ Termy Uniejów” Spółka z.o.o. w Uniejowie uzyskał pozwolenie na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Uniejowie.